Privacy en cookies

Privacy

Op basis van de bepalingen van art. 13 van wetsbesluit 196/2003 ("privacy code") biedt Evasioni Blu Diving‚ met maatschappelijke zetel te Palermo‚ in Via L. Vanvitelli‚ nr. 36 (90145)‚ aangeduid als "Eigenaar" of "Evasioni Blu Diving”‚  gebruikers die zich willen abonneren op de nieuwsbriefservice informatie over de verwerking van de verkregen gegevens.

Welke gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden

De identificatiegegevens (naam‚ achternaam en e-mailadres) die door de gebruiker via het juiste formulier worden verstrekt‚ worden gebruikt om de gebruiker toe te staan commerciële en promotionele inhoudsberichten te ontvangen die door de eigenaar naar het gebruikersverzoek zijn verzonden.

De gebruiker wordt ook geïnformeerd dat het platform dat door de eigenaar wordt gebruikt voor het beheer van de nieuwsbriefservice‚ door middel van statistische volgsystemen‚ het mogelijk maakt om bepaalde informatie te detecteren (zoals het openen van een bericht‚ de klikken op de hypertext-links in de intern van de e-mail‚ vanaf welk IP-adres of met welk type browser de e-mail wordt geopend‚ en andere soortgelijke details)‚ waarvan de verzameling functioneel is voor het gebruik van het platform en een integraal onderdeel vormt van de functionaliteit van het berichtverzendsysteem.

Communicatie en verspreiding

De verzamelde gegevens worden niet bekendgemaakt. De gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende‚ afhankelijk van de hypothese waarin de communicatie naar derden (bevoegde autoriteiten‚ consultants of bedrijven die IT- en assistentiediensten leveren‚ bedrijf dat het beheer- en verzendplatform levert van e-mail) is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de bestaande relatie met de belanghebbende partij of derden (die in een van de aangegeven categorieën vallen) als privacybeheerders optreden.

Methoden voor gegevensverwerking

De verzamelde gegevens worden uitsluitend verwerkt door Evasioni Blu Diving om aan de gevraagde service te voldoen en worden niet bekendgemaakt en / of overgedragen.

De gegevens worden bewaard totdat de belanghebbende verzet aantekent tegen de verzending en hun bereidheid om af te zien van de ontvangst van de nieuwsbrief‚ en in elk geval niet later dan twee jaar na de registratie van de persoonlijke gegevens.

Rechten van de belanghebbende

De belanghebbende kan op elk moment‚ zonder formaliteiten‚ contact opnemen met de gegevensbeheerder‚ ook door een e-mail te sturen naar info@evasionibludiving.it de rechten waarnaar wordt verwezen in art. 7 van het wetsbesluit 30 juni 2003 n. 196‚ dat hieronder letterlijk wordt gerapporteerd.

Artikel 7 Wetsbesluit 196/2003

 1. De belanghebbende heeft het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van persoonlijke gegevens over hem‚ zelfs als deze nog niet zijn geregistreerd‚ en hun communicatie in een begrijpelijke vorm.

 1. De belanghebbende heeft het recht om de indicatie te verkrijgen:

a) de oorsprong van persoonlijke gegevens;

b) de doeleinden en behandelmethoden;

c) de logica die wordt toegepast in geval van behandeling met behulp van elektronische instrumenten;

d) de identiteit van de eigenaar‚ manager en de vertegenwoordiger aangewezen overeenkomstig artikel 5‚ lid 2;

e) de onderwerpen of categorieën van onderwerpen aan wie de persoonlijke gegevens kunnen worden verstrekt of die hierover kunnen leren als aangewezen vertegenwoordiger op het grondgebied van de staat‚ managers of agenten.

 1. De belanghebbende heeft het recht om te verkrijgen:

a) actualisering‚ rectificatie of‚ indien geïnteresseerd‚ integratie van gegevens;

b) de annulering‚ transformatie in anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt‚ inclusief gegevens die niet hoeven te worden bewaard voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;

c) de verklaring dat de in de letters a) en b) bedoelde handelingen onder de aandacht zijn gebracht‚ ook wat betreft de inhoud‚ van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid‚ behalve in het geval waarin deze vervulling plaatsvindt onmogelijk blijkt of het gebruik omvat van middelen die kennelijk onevenredig zijn aan het beschermde recht.

 1. De belanghebbende heeft het recht om zich geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen:

a) om legitieme redenen‚ op de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens‚ zelfs indien relevant voor het doel van de verzameling;

b) op de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met het oog op het verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.

Houder van de behandeling

De gegevensbeheerder is Evasioni Blu Diving. De aanbieder van het platform dat wordt gebruikt voor de nieuwsbriefservice werkt als een privacymanager. De belanghebbende kan de lijst met aangewezen privacybeheerders bij de gegevensbeheerder opvragen.

Aard van gegevensverstrekking en toestemming

Het verstrekken van gegevens is optioneel. Elke weigering maakt het voor de eigenaar onmogelijk om te reageren op de verzoeken van de belanghebbende. Gebaseerd op de artikelen 23‚ 122 en 130 van de privacycode is toestemming nodig voor de verwerking van gegevens‚ omdat deze worden gebruikt voor het verzenden van e-mails met commerciële en promotionele inhoud volgens de in deze verklaring beschreven methoden en voor toegang tot informatie via de aangeboden systemen van het platform dat door de eigenaar wordt gebruikt.

Cookiebeleid

Gebruik van cookies

De "Site" (www.evasionibludiving.com) maakt gebruik van cookies om zijn diensten eenvoudig en efficiënt te maken voor gebruikers die de pagina's van www.evasionibludiving.com bekijken. Gebruikers die de site bekijken‚ zien minimale hoeveelheden informatie die is ingevoegd in de gebruikte apparaten‚ dit zijn computers en mobiele apparaten‚ in kleine tekstbestanden die "cookies" worden genoemd en die worden opgeslagen in de mappen die door de webbrowser van de gebruiker worden gebruikt. Er zijn verschillende soorten cookies‚ sommige om het gebruik van de site effectiever te maken‚ andere om bepaalde functies in te schakelen.

Door ze in detail te analyseren‚ kunt u met onze cookies:

 • onthoud de ingevoerde voorkeuren;
 • vermijd tijdens het bezoek meerdere keren dezelfde informatie in te voeren‚ zoals gebruikersnaam en wachtwoord;
 • analyse van het gebruik van de diensten en inhoud die worden aangeboden door www.evasionibludiving.com om de browse-ervaring en de aangeboden diensten te optimaliseren.

Soorten cookies

 • Technische cookies

Met dit type cookie kunnen bepaalde delen van de site correct werken‚ ze zijn in twee categorieën: persistent en sessie:

 • persistent: zodra de browser is gesloten‚ worden ze niet vernietigd maar blijven ze een vooraf ingestelde vervaldatum behouden.
 • sessie: ze worden vernietigd telkens wanneer de browser wordt gesloten.

Deze cookies‚ altijd verzonden vanuit ons domein‚ zijn nodig om de site correct te kunnen bekijken en in verband met de aangeboden technische diensten zullen ze daarom altijd worden gebruikt en verzonden‚ tenzij de gebruiker de instellingen in zijn browser wijzigt (waardoor de weergave van de sitepagina's).

 • Analytische cookies

Cookies in deze categorie worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de site. www.easy-lab.it zal deze informatie met betrekking tot anonieme statistische analyse gebruiken om het gebruik van de site te verbeteren en de inhoud interessanter en relevanter te maken voor de wensen van de gebruiker. Dit type cookie verzamelt anonieme gegevens over gebruikersactiviteit en hoe deze op de site zijn aangekomen. Analytische cookies worden verzonden vanaf de site zelf of van domeinen van derden.

 • Analyse-cookies van diensten van derden

Deze cookies worden gebruikt om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van de site door gebruikers zoals: bezochte pagina's‚ tijdsbesteding‚ oorsprong van het verkeer van oorsprong‚ oorsprong‚ geografie‚ leeftijd‚ geslacht en interesses ten behoeve van marketingcampagnes. Deze cookies worden verzonden vanaf externe domeinen buiten de site.

 • Cookies om producten en functies van software van derden te integreren

Dit type cookie integreert functies die door derden in de pagina's van de Site zijn ontwikkeld‚ zoals pictogrammen en voorkeuren die worden uitgedrukt in sociale netwerken voor het delen van site-inhoud of voor het gebruik van softwareservices van derden (zoals software voor kaarten en extra software genereren die aanvullende services bieden). Deze cookies worden verzonden vanuit domeinen van derden en van partnersites die hun functionaliteit aanbieden op de pagina's van de site.

 • Profileren van cookies

Dit zijn de cookies die nodig zijn om gebruikersprofielen te maken om reclameboodschappen te sturen in overeenstemming met de voorkeuren die de gebruiker op de pagina's van de Site heeft uitgesproken.
www.evasionibludiving.com‚ volgens de huidige wetgeving‚ is niet verplicht om toestemming te vragen voor technische en analytische cookies‚ omdat deze noodzakelijk zijn om de vereiste diensten te leveren.

Voor alle andere soorten cookies kan de gebruiker op een of meer van de volgende manieren toestemming geven:

 • Door specifieke configuraties van de gebruikte browser of de bijbehorende computerprogramma's die worden gebruikt om door de pagina's van de site te navigeren.
 • Door de instellingen voor het gebruik van services van derden te wijzigen.

Beide oplossingen kunnen voorkomen dat de gebruiker delen van de site gebruikt of bekijkt.

Websites en diensten van derden

De site kan links bevatten naar andere websites met een eigen privacybeleid dat kan verschillen van het beleid dat is aangenomen door www.eoc-web.it en daarom niet verantwoordelijk is voor deze sites. Door op de beschrijving van de cookie van derden te klikken‚ hebt u nog steeds toegang tot de informatie over de site van derden.

Hoe cookies uit te schakelen door de browser te configureren

Als u meer wilt weten over hoe uw browser cookies opslaat tijdens uw browsen‚ nodigen wij u uit om deze links op de websites van de respectieve leveranciers te volgen.

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari op iPhone‚ iPad‚ of iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265

 

Als uw browser niet in deze lijst staat‚ kunt u meer informatie aanvragen door een e-mail te sturen naar info@evasionibludiving.it. Wij zullen u voorzien van de informatie die nodig is voor anoniem en veilig browsen.

Hoe kan ik je helpen?